» واژگان برز

همه | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

فطیر

۰۷ آبان ۱۳۹۱
[ ف َ ] اگر خمیر نانوایی فاقد " مایه ترش " باشد و یا مایه ترش آن خوب عمل نکند و خمیر در اصطلاح " وَر " نیاید نانی که از آن خمیر بدست می آید را " نان فطیر " ( نان فتیر ) می گویند . جهت اطلاع ... ادامه مطلب

فضا

۱۶ امرداد ۱۳۹۰
[ فَ ] همان باغ است، تنها تفاوتش این است که در فضا فقط درختان کبود، تیر و چنار وجود دارد. (یعنی درخت میوه در آن نیست)  ادامه مطلب

فسیح جاریه

۲۹ فروردين ۱۳۹۰
[ فَ حْ ] به زمین هموار و بزرگ گفته می شود . ادامه مطلب

فال فال چیدن

۳۱ امرداد ۱۳۸۹ [ ۲نظر ثبت شده ]
قرار دادن اشیاء به صورت نا منظّم و پراکنده ادامه مطلب

فیومه

۲۳ امرداد ۱۳۸۹ [ ۱نظر ثبت شده ]
[ م  ِ ] بهانه ادامه مطلب

فتاحه

۱۹ امرداد ۱۳۸۹
[ ف َ ] زمینی باز و وسیع، میدانگاهی ادامه مطلب