» برزنامه

سره‌دارهای جوب‌بندی رودخونه

۲۹ شهريور ۱۳۹۲
سلام بر همه دوستاران آداب و رسوم وقوانین آبیاری در روستای برزدر سال گذشته رشن بندی دشت رودخونه در سایت گذاشته شد اینک زمین اولی و آخری هر جوی را که به سره دار معروف است که وظیفه آن تقسیم آب بین ... ادامه مطلب

سره‌دارهای جوب‌بندی سرسول

۲۹ شهريور ۱۳۹۲
سلام بر همه دوستاران آداب و رسوم وقوانین آبیاری در روستای برزدر سال گذشته رشن بندی دشت سر سول در سایت گذاشته شد اینک زمین اولی و آخری هر جوی را که به سره دار معروف است که وظیفه آن تقسیم آب بین دیگر ... ادامه مطلب

جوب‌بندی رودخانه

۰۶ آبان ۱۳۸۹ [ ۵نظر ثبت شده ]
این جوب بندی سابقه طولانی ندارد تقریبا در سال 42 به همت و کوشش مدیریت محترم مدرسه برز آقای امین پور و همفکری افراد آگاه و مطلع چون سید علی اکبر حسینیان و غلامرضا طاهری شکل گرفته ... ادامه مطلب

جوب‌بندی دشت

۰۶ آبان ۱۳۸۹ [ ۲نظر ثبت شده ]
تقسیم آب در دشت سابقه بسیار قدیمی دارد . چون سالیان دراز آب فراوان بوده رشن بندی اجرا نمیشده و اگر مکتوب باقی نمانده بود شاید به فراموشی سپرده می شد. در سالهای 42 یا 43 ... ادامه مطلب

جوب‌بندی سرسول

۰۶ آبان ۱۳۸۹ [ ۳نظر ثبت شده ]
این رشن بندی برای اولین بار  توسط ر ئیس میرزا تهیه شده است و قدمت آن تقریبا به دو قرن می رسد.   تعداد جوی های سرسول 13 تا می‌باشد به نامهای (رییس ... ادامه مطلب