» معرفی برز

سیر تاریخی

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۴نظر ثبت شده ]
سابقه سکونت در روستای برز از قدمت بسیار بالایی برخوردار است و طبق گفته افراد محلی سابقه شکل گیری آن به قبل از اسلام بر می گردد.از نشانه های آن بقایای قبرستان های زرتشتی ها و یهودیان در روستا ... ادامه مطلب

موقعیت جغرافیایی

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۶نظر ثبت شده ]
ای برز، ای غنوده به دامان کوهسارخواهم کنم به وصف تو آغازی از سخنای جلوه‌ات فزون شده از آب چشمه سارجویم مدد زحق که شماری یک از هزار روستای برز در استان اصفهان، شهرستان نطنز، بخش مرکزی و ... ادامه مطلب