» برزنامه

نقشه برز و محله های آن

۰۴ امرداد ۱۳۸۹ [ ۲۰نظر ثبت شده ]
این نقشه بر اساس تصویر ماهواره ای گوگل از روستای برز تهیه شده است که در آن محلات و باغهای اطراف و کوچه ها مشخص گردیده است. راهنمای نقشه : مثلث قرمز به منزله پل ماشین رو می ... ادامه مطلب