» معرفی برز

گونه های جانوری

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۷نظر ثبت شده ]
مهمترین گونه های جانوری محدوده مورد مطالعه قوچ، آهو ، میش، روباه، شغال، گراز، خرگوش ، کوله تکنه ، سگ گرگ می باشد. پرندگان محدوده نیز شامل گنجشک سانان، کلاغ جاره و ... قابل ذکر هستند. ادامه مطلب

پوشش گیاهی

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۲نظر ثبت شده ]
از رستنی های محدوده مورد مطالعه می توان به گیاهان درمنه، خاکشیر و کتیرا اشاره کرد که کاربرد دارویی و صنعتی دارند و پوشش گیاهی برای چرای دام است.از گیاهان دیگر درختچه های زرشک و اسپند می باشد.به طور ... ادامه مطلب

وضعیت اقلیمی

۲۵ تير ۱۳۸۹ [ ۲نظر ثبت شده ]
برای بررسی وضعیت اقلیمی روستای برز داده های آماری ایستگاه سینوپتیک نطنز استفاده شده است. این ایستگاه در طول جغرافیایی 33 درجه و 32 دقیقه عرض شمالی و 51 درجه و 56 دقیقه طول شرقی در ارتفاع 1800 ... ادامه مطلب