وب سایت برزرود ‌با هزینه مادی شخصی ایجاد گردیده است.

وابستگی به هیچ  سازمان ، شرکت ، نهاد دولتی و غیر دولتی ندارد.

این سایت متعلق به روستای برز است.


هدف سایت :
شناساندن دهستان برزرود و ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر بین اهالی روستای برز


گروه های سایت :

مدیر سیستم : به عنوان مالک و گرداننده اصلی وب سایت برزرود؛ قوانین و سیاست های کلی این سایت را تعیین و بر فعالیت همه کاربران  و گروه ها در بخش های مختلف سایت نظارت دارد.

کاربران : عضویت در سایت برزرود  رایگان بوده و هر شخص بعد از عضویت در سایت میتواند به عنوان کاربر از کلیه امکانات ارایه شده در این سایت استفاده کند. فعالیت در این سایت برای کاربران منوط به رعایت کلیه قوانین تعیین شده می باشد.

گروه مدیریتی : این گروه برای کمک به مدیر سایت تشکیل گردیده است، و در کارهای فنی و بروز رسانی سایت مدیر را همراهی خواهند کرد.

آقای اکبر چهرزاد : مدیریت بخش واژگان سایت
خانم سمانه اسماعیلی : مدیریت بخش اخبار سایت
خانم مژگان حاجیان : مدیریت بخش روستاهای برزرود


گروه نظارتی : این گروه برای نظارت بر رعایت شدن قوانین سایت توسط اعضا تشکیل شده است و تشخیص رعایت و یا عدم رعایت آن قوانین بر عهده این گروه می باشد، و تصمیمات در مورد عضویت و عدم عضویت و فعالیت دوستان در سایت بر عهده این گروه و مدیریت سایت می باشد.

این گروه شامل :

  • آقای اکبر چهرزاد barzy3904@gmail.com
  • آقای مجید حسنی drmaj2010@gmail.com
  • آقای مجید مسیبی soogmad7@yahoo.com
  • آقای یاسر حسینیان yaserhosbarz2002@yahoo.com
  • مدیریت سایت barzrood@gmail.com


این گروه توسط مدیر سایت تعیین گردیده است و در نوبت های بعدی بر اساس رای اعضای سایت این اعضا تعیین خواهند شد.برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید