برزنامه» جوب بندی » جوب‌بندی سرسول


 • این رشن بندی برای اولین بار  توسط ر ئیس میرزا تهیه شده است و قدمت آن تقریبا به دو قرن می رسد.  


 • تعداد جوی های سرسول 13 تا می‌باشد به نامهای
  (رییس میرزا، جوب نو، پشت استخر، دشت مرشد، پا استخر، تیتیش، گله ، سمرون، میر، کفتاره، سرجوب، پنجشنبه یون، لا)


 • در هر شبانه روز بیست جریب زمین آبیاری می شود که هر جریب یک ساعت حق آب دارد بجز دشت مرشد که 45 دقیقه حق آب دارد.


 • دو جوی بنام سرسو ل بالای اول و دوم  که 80 جریب می باشد و هر جریب نیم ساعت حق آب دارد.


 • یک جوی بنام تا طره که در شب آب نوبت زمین های برز و روز نوبت زمین های طره می باشد و هر جریب نیم ساعت حق شرب دارد.


 • نوبت آب تاطره هر ده روز یک بار و نوبت آب سرسول بالا هر 12 روز یکبار می باشد .


 • رشن اول 16 روز و بقیه رشن‌ها 17 و یا 18 روز هم طول می کشد .


 • آب دشت سرسول از قنات های حاجی صفی -  ام قادر – میر قوام الدین و چشمه ها ی اطراف جوی سرسول که از  زیر بند طره شروع می شود و تا مرغزار طره جاری می شود.


 • در هر شبانه روز چها ر ساعت ( 8 سره) آب برای سره دار و گلو کردو در نظر گر فته شده ا ست .

برای مشاهده اینکه در روز خاصی از ماه نوبت آب کدام جوب است می توانید از لینک زیر استفاده نمایید :


مشاهده جوب بندی سرسول


با تشکر از سید عباس و سید اصغر حسینیان برزی که زحمت تهیه و تنظیم جوب بندی را کشیده اند.

فرستنده : سید هاتف حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
وحید خادمی برزی - ۱۵ آبان ۱۳۸۹ ۰۹:۱۲
هاتف جان
سلام
پس باغ بالا کوش
سید هاتف حسینیان برزی - ۱۶ آبان ۱۳۸۹ ۲۲:۳۳
سلام خدمت آقا وحید

باغ بالا اسم باغ است در حالی که در جوب بندی اسم جوی ها آمده است

اگر اشتباه نکنم باغ بالا سر جوب پشت استخر و پا استخر است.
هادی عبدالباقی برزی - ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ۱۹:۰۶
هاتف جان ممنون