برزنامه» جوب بندی » سره‌دارهای جوب‌بندی رودخونه

سلام بر همه دوستاران آداب و رسوم وقوانین آبیاری در روستای برز
در سال گذشته رشن بندی دشت رودخونه در سایت گذاشته شد اینک زمین اولی و آخری هر جوی را که به سره دار معروف است که وظیفه آن تقسیم آب بین دیگر شریک جوبها می باشد ذکر می نمایم.
از علاقه مندان و مطلعین میخواهم هرگونه اشتباهی در جدول فوق مشاهده نمودند اینجانب را مطلع نمایند تا برطرف گردد. بسیار سپاسگزار خواهم بود.

نام جوب

اولی

آخری

بریال

ورثه محمد چهرزاد

محمد قنبر (پارود)

اوزونه اول

ورثه میرزامحمد علی میرزایی

ورثه علی حسین‌کریم

در مسجدجمعه

ورثه سید خلیل صفوی زاده

ورثه حسین جون (عبدالباقی)

کا کون اول

ورثه علی شاه

؟

پل اول

ما شاالله سلیمانی

میرزایی (پل بالا)

کاکون دوم

ورثه استاد حسن شافعی

؟

رود اول

ورثه میرزا فضل اله

ورثه سید احمد حسینیان

اوزونه دوم (تالار)

ورثه ایزدبخش

ماشاالله حاتمی

رود دوم

ورثه سید احمد حسینیان

ورثه میرزا ماشااله

پل دوم

ورثه سلطان علی عبدالباقی

ورثه غلامحسین وزوانی

رود سوم

ورثه میرزا ماشاالله

ورثه رمضان مسگری

لامس اول

؟

؟

لاجاره دم

ورثه حاجی زارعی

ورثه عباس غفاری

لاجاره دم

زادییون ؟

؟

پارود

غلام رضا شفیعی (چشمه ورازه)

جمشید کریمی

لامس دوم

؟

فضل الله اسماعیلی

مالاله

عباسعلی صفاری (چشمه ورازه)

ورثه سید محمود حسینی

ملاقونه

صدوقی (جنب چاه آب)

؟

تاکمجان

ماشاالله علیزاده (چاله شورگاه)

ورثه عابدینی (لامس)

تاکمجان

کاکون شاه اسما عیل

باغ لنگه علی‌شاه

گله

ورثه خیرالله (برزی نژاد )

ورثه میرزا اسدالله بزرگی

لاچیان

ورثه ما شاالله سعیدی

ورثه حاجی سید حسین میرزا باقری (سرقنات)

پلته اول

وقفی سرده

ورثه سید مهدی میرزاباقری

اوزونه سوم

وقفی پکرنجه

ورثه حبیب مسگری

پلته دوم

؟

آقا مرتضی میرزاباقری

اوزونه چهارم

ورثه آقا عزیز میر زاباقری

ورثه ملا عباس و استاد حسن شافعی (رودجه)

باغچه‌ها

ورثه علی حسینی (شمال رودخانه)

ورثه میرزاماشاالله (روبروی زیارت)

باغچه‌ها

ورثه رمضان مسگری (جنوب رودخانه)

ورثه عباسعلی اکبر (سر قنات)

لا جاره بیخ بالایی

ورثه فتح الله باباکاظم

ورثه سید قاسم عرب زاده

لا جاره بیخ پاینی

ماشااله نصرالله‌زاده

؟

فرستنده : سید اصغر حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید