برزنامه» جوب بندی » سره‌دارهای جوب‌بندی سرسول

سلام بر همه دوستاران آداب و رسوم وقوانین آبیاری در روستای برز
در سال گذشته رشن بندی دشت سر سول در سایت گذاشته شد اینک زمین اولی و آخری هر جوی را که به سره دار معروف است که وظیفه آن تقسیم آب بین دیگر شریک جوبها می باشد ذکر می نمایم.
از علاقه مندان ومطلعین میخواهم هرگونه اشتباهی در جدول فوق مشاهده نمودند اینجانب را مطلع نمایند تا برطرف گردد.

نام جوب

اولی

آخری

رئیس میرزا

باغ بالا علی‌اکبر کاشی

مرغداری مسیبی

جوب نو

(کلوز) علی اکبری

باغ بالا علی آقاگل و عباس کاظمی

پشت استخر

ورثه عباس علی صفاری

ورثه ماشاالله میرزاجان (باغ علی ناصر)

دشت مرشد

ورثه محمدعابدینی و ابراهیمی

ورثه نصرالله رمضانی

پا استخر

ورثه رحمت اله اوسید احمد حسینییان

ورثه علی اسماعیل طاهری

تیتیش

ورثه حاجی محمد علی (ابو الحسنی ومیرزاباقری)

ورثه عباس ماشاالله (ابوالحسنی)

گله

ورثه محمدآقا شرف (ابو الحسنی)

ورثه خیر الله باقی‌زاده (برزی نژاد)

سمرون

ماشاالله نصرالله‌زاده

ورثه عباس حاجی‌علی (حاتمی)

میر

امیر آقاخادمی

ورثه محمد چهرزاد (قوری)

کفتاره

آقابزرگ‌بزرگی و ورثه حاجی سید حسین میرزاباقری

ماشاالله علی اکبری (خطابه)

سر جوب

ورثه سید‌عباس آقامیری

مرغداری استادعلی اکبر مسیبی

پنج شنبیون

ورثه رضاحاجی ابراهیم (عابدینی)

ورثه میرزا علی سلیمانی

لا

ورثه آقا جلال عزیزی (یمونه)

گل محمد عابدینی (چاه عنایت)

تاطره (تادره)

باغ بالا ورثه مشهدی احمد

ورثه ماشاالله سعیدی (یمونه)

سر سول بالا اول

بواجون (ورثه میرزافضل‌الله و عباس اسماعیل‌زاده)

زمین طره ای

سرسول بالا دوم

تاق شب حسین قلی بلوری

ورثه سید شمس الدین حسینی


فرستنده : سید اصغر حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید