» واژگان برز

همه | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

علم شنگه

۱۷ خرداد ۱۳۹۱
[ ع َ ل َ ش َ ]   شلوغ کاری ، شلوغ بازی ، ایجاد دردسر کردن ، موجبات دعوا و کینه فراهم نمودن ، سرو صدا کردن ، بَلوا کردن ، داد و بیداد . ادامه مطلب

علیحده

۲۳ امرداد ۱۳۸۹
[ ح ِ ] مخصوص،مخصوصاً ادامه مطلب