» واژگان برز

همه | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

حق آب

۱۸ آذر ۱۳۹۱
 سهم ابی که به زمین متعلق است ، مقدار آبی که هر کس به مقدار زمینش دارد . ادامه مطلب

حق دوست

۰۱ خرداد ۱۳۹۱
نام پرنده شانه به سَر ، پرنده ای که بیشتر در هنگام غروب و یا شب می خواند که از آواز آن کلمه " حق گو " استنباط میگردد ، بنا به گفته قدیمی ها این پرنده دانه گندمی از گندم زار کودک یتیم خورده که تا روز ... ادامه مطلب

حالم گلو هم ور میاد

۰۱ دى ۱۳۹۰ [ ۱نظر ثبت شده ]
[ گ ُ ه َ و َ ]حالم داره بهم می خوره ، دلم آشوبِ ، دلم پیچ میزنه ، حالت تحو داشتن ادامه مطلب

حشیمتی

۱۱ شهريور ۱۳۸۹
[ ح َ ] (هشیمتی) انسان با غیرت در کار ، کسی که سخت کوش و کاری است.  ادامه مطلب