واژگان برز » زی پا

فرستنده : فاطمه حاتمی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
ناصر برزی - ۰۴ فروردين ۱۳۹۵ ۱۴:۴۳
معانی کاملا صحیح است اما فکر میکنم کلمه زی پو رایج تر بوده است...