واژگان برز » کال جوش

غذای که ماده اصلی آن کشک است و برای بهتر کردن ذائقه به آن پیاز داغ ، نعنا داغ ، روغن داغ ، مغز گردو و زرد چوبه اضافه میکنند .برای استفاده ، کشک روی آتش نمی بایست بجوشد ( " کال جوش " = جوش ناقص ، ) و قبل از جوش کامل باید از روی حرارت برادشته شود و بااضافه کردن نان محلی ( تیلیت ) خوراکی خوشمزه ، مقوی و سنگینی است البته با پیاز ...

فرستنده : هادی عبدالباقی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید