واژگان برز » کلگه شیره

[ ک َگ ِ ] غذایی مقوی و سرشار از نیرو که از مخلوط کردن گردو، شیره سیب، انگور ،گـُم (نوعی گلابی) بدست می‌آید
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید