واژگان برز » داغی

دُریشُم – داغ کردن و علامت گذاشتن گوسفند به منظور شناسایی . این کار با استفاده از قطعه ای فلزی که حدوداً ابعادی 5 تا 10 سانتی متر مکعب مساحت داشت و با دسته ای چوبی یا فلزی حدوداً 40 سانت با علامتی خاصی که بعد از داغ کردن آن در قسمتی از بدن گوسفند که کاملاً واضح باشد نشانه می گذاشتند تا در صورتی که با گوسفندان دیگر درهم شدند برای شنا سایی آن مشکلی پیش نیاید .
فرستنده : مهدیه اقاگل
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید