برزنامه» بازیهای محلی برز » بازی یه قل دو قل

این بازی صرفا دخترانه می باشد .

نوجوانان دختر بصورت دو تایی یا چند تایی دور هم می نشستند و با تعداد پنج عدد سنگ به اندازه فندق بازی مذکور را انجام می دادند .

>> بازی همراه با دقت و اعتماد به نفس در حرکت ها بود <<

با توجه به قوانین بازی در صورت سوختن هر فرد در حین حرکت ، شخص بعدی بازی را ادامه میداد .

این بازی دارای چندین مرحله بود .

** حرکت جمع کن : دوتایی ، سه تایی ، چهار تایی .
**حرکت تکی بشکن .
**حرکت تکی نشکن.
**حرکت عبور از دروازه : یک ، دو ، سه ، چهار .
**حرکت جای گذاری در حلقه : یک ، دو ، سه ، چهار .
** حرکت تخم گذاری .
**حرکت ور پاش تا سه حرکت .

همه افراد شرکت کننده ، بازی را به پایان می رسانند ، ولی حرکت آخر " ور پاش " شخص برنده را تعیین می نمود .
فرستنده : اکبر چهرزاد
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید