برزنامه» گنجینه اعضاء » واحد های اندازه گیری متداول در برز

 نی = دو ذرع و یک چهارم

ذرع = یک متر و چهار سانتیمتر

جریب = 840 متر

قفیز = 84 متر

یک من شاه = 6 کیلوگرم

یک من تبریز = 3 کیلو گرم

نیم من شاه = 3 کیلوگرم

یک چهارم شاه = 5/1 کیلوگرم

یک سیر = 75 گرم

پنجاه = 5 سیر

حبه = واحد مزرعه هر مزرعه 72 حبه است

سرجه = سرجه ای که در سرسول استفاده میشد نیم ساعت بود ولی سرجه اب رود خانه 18دقیقه بود که حق ابه یک قفیز بود

قفیز = از یارند تا کاشان واحد قفیز 62 متر ولی تهران و اصفهان یک قفیز 100 متر است

فرستنده : افسانه حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید میلاد حسینیان برزی - ۰۳ آذر ۱۳۹۱ ۱۹:۳۲
عالی بود