برزنامه» گنجینه اعضاء » "پ ن پ" به سبک برزی!

عزیزان کمک کنید این پ نه پ برزی رو به بهترین و خنده دار ترین وجه پر کنیمبیل رو کولمه دارم میرم منو دیده میگه داری میری آب بدی
پ نه پ

بعد از ظهر پنج شنبه خرما به دست منو دیده میگه میری مزار ؟ پ نه پ

زنگ زدم ازش میپرسم تلفن تعاونی نطنزو داری ؟ میگه می خوای بری برز؟ پ نه پ

مصالح خالی کردیم در خونه آجر و شن و ماسهمی بینه ها میگه ماشا ا.. ماشا... مشغوله بنایی هستید ؟ پنه پ
فرستنده : سید یاسر حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
اکبر چهرزاد - ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ ۰۷:۳۰
1. پ ن پ دارم میرم خرید ...
2. پ ن پ ترش شده دارم میرم فروشگاه شهروند آرژانتین پسش بدم ...
3. پ ن پ میخوام ویزای سفر به دینمارو تمدید کنم ...
4. پ ن پ تو آبادی کوه نداریم دارم یه کوه میسازم ...
ریحانه پورمحمدرضا - ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ ۱۳:۰۶
1.پ ن پ دارم میرم گوسفندامو بچرونم ...

2.پ ن پ دارم میرم باغ ...

3.پ ن پ می خواستم ببینم کسی گوشی رو برمیداره...

4.پ ن پ مشغوله آب و جارو هستم...
افسانه حسینیان برزی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۰۱:۳۰
بیل رو کولمه دارم میرم منو دیده میگه داری میری آب بدی
پ نه پ
دارم میرم شکار خرمگس !
افسانه حسینیان برزی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۰۱:۳۱
بعد از ظهر پنج شنبه خرما به دست منو دیده میگه میری مزار ؟
پ نه پ
لباس شبه مشکی تنه شیرینی هامون کردم ببرمشون عروسی !
افسانه حسینیان برزی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۰۱:۳۲
زنگ زدم ازش میپرسم تلفن تعاونی نطنزو داری ؟ میگه می خوای بری برز؟
پ نه پ
می خوام نتیجه ی بازیه استقلال و پیروزیو بپرسم !
افسانه حسینیان برزی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۰۱:۴۱
مصالح خالی کردیم در خونه آجر و شن و ماسه می بینه ها میگه ماشا ا.. ماشا... مشغوله بنایی هستید ؟
پ نه پ
مصالح خالی کردیم جلو در خونه برا قشنگی !
هادی عبدالباقی برزی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۰۹:۱۹
:)
هادی عبدالباقی برزی - ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ۰۹:۱۹
:)
افسانه حسینیان برزی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ۰۱:۱۴
مصالح خالی کردیم در خونه آجر و شن و ماسه می بینه ها میگه ماشا ا.. ماشا... مشغوله بنایی هستید ؟
پ نه پ
می خواییم ویرانیایه جنگو تو برز بازسازی کنیم !
میلاد چهرزاد - ۰۴ فروردين ۱۳۹۲ ۱۵:۵۵

بیل رو کولمه دارم میرم منو دیده میگه داری میری آب بدی؟
پ نه پ داریم میریم عید دیدنی

بعد از ظهر پنج شنبه خرما به دست منو دیده میگه میری مزار ؟ پ نه پ مرده ها دل ضعفه گرفتند قند خونشونم افتاده

زنگ زدم ازش میپرسم تلفن تعاونی نطنزو داری ؟ میگه می خوای بری برز؟ پ نه پ میخوام تور سفر آنتالیا رو رزو کنم

مصالح خالی کردیم در خونه آجر و شن و ماسهمی بینه ها میگه ماشا ا.. ماشا... مشغوله بنایی هستید ؟ پ نه پ میخوام گورم بکنم
مبین چهرزاد - ۰۴ فروردين ۱۳۹۲ ۱۶:۲۴
بیل رو کولمه دارم میرم منو دیده میگه داری میری آب بدی؟ پ نه پ میرم سوزن نخ کنم

بعد از ظهر پنج شنبه خرما به دست منو دیده میگه میری مزار ؟ پ نه پ میرم مزار ماهی گیری

زنگ زدم ازش میپرسم تلفن تعاونی نطنزو داری ؟ میگه می خوای بری برز؟ پ نه پ میخوام اتوبوساشو بشمورم

مصالح خالی کردیم در خونه آجر و شن و ماسه می بینه ها میگه ماشا ا.. ماشا... مشغوله بنایی هستید ؟ پ نه پ می خوام صدا

صدری (دهیار) رو دربیارم .