برزنامه» گنجینه اعضاء » روایتی از نایب حسین کاشی (1)

نایبان کاشان راهزنانی بودند که در اواخر دوره قاجاریه به غارت وحشیانه روستاها و شهرهای اطراف کاشان می پرداختند سردسته این افراد شخصی به نام نایب حسین کاشی بود. سهام السلطنه حاکم وقت کاشان به علت ضعف دولت مرکزی در برقراری امنیت در منطقه کاشان از حسین کاشی کمک خواست و او را جانشین خود کرد و به نام نایب حسین کاشی معروف شد البته ناگفته نماند که روستاهای رودخانه برز هم از حمله وحشیانه این گروه در امان نماندند اما روستای برز تنها روستایی بود که از حمله نایب حسین کاشی در امان ماند چون بنا به گفته تعدادی از افراد محلی روستا با رسیدن دار و دسته نایب حسین کاشی افراد برز دختری زیبا رو را به نکاح وی در آوردند و بدین ترتیب نایب حسین کاشی از غارت روستای برز صرفه نظر کرد همچنین این فرد در برز هم نوچه هایی داشته که از ذکر نکردن نام آن ها به دلایلی پوزش می طلبم با روی کار آمدن رضا شاه و قدرتمند شدت حکومت مرکزی شروع به سرکوب شورشیان در تمامی نقاط کشور کرد با توجه به اینکه رضا شاه اعتقاد داشت کشور باید یک حکومت واحد قدرتمند داشته باشد تمامی کسانی که در گوشه و کنار کشور ادعای قدرت می کردند را سرکوب کرد از جمله همین آقای نایب حسین کاشی که در خطه کاشان حکمفرمایی می کرد اما نحوه سرکوب این گروه توسط رضا شاه بسیار ماهرانه و زیرکانه بود به این ترتیب که رضا شاه فهمیده بود این گروه بسیار قدرتمند و مجهز به سلاح گرم هستند به نایب حسین وعده داد که اگر اسلحه های خود را تحویل داده و همراه تمامی یارانش خود را تسلیم کند او را یکی از سرداران خود خواهد کرد او هم این کار را انجام داد و خود را تسلیم کرد. بلافاصله بعد از تسلیم شدن رضا شاه دستور داد او را به دار بیاویزید. نایب حسین گفت تو به من وعده دادی که مرا یکی از سرداران خود می کنی رضا شاه جواب داد حالا هم همین کار را انجام می دهم و تو را سر دار می کنم. بدین ترتیب به زندگی نکبتی نایب حسین کاشی پایان داده شد. 
فرستنده : سید مجید میرزاباقری برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید