برزنامه» گیاهان دارویی برز » گیاهان خودرو که خاصیت دارویی و خوراکی دارند

جهت آشنایی بیشتر اعضا ی محترم سایت برزرود با گیاهان خودرو که خاصیت دارویی و خوراکی دارند .بر آن شدم تا درحد توانم اسامی و محل روییدن آنها را ذ کر نمایم امید است با کمک دیگر دوستان آگاه و مطلع توانسته باشیم بسته کاملی از گیاهان خودروی منطقه را معرفی نماییم :

1-شیرین بیان – بیشتر در باغهای مالاله و خروینه می روید .
2- کاسنی که در بیشتر باغات و حتی کنار کوچه ها می روید که عرق آن معروف است .
3- خارشتر– دراطراف ده و سینه پدره و پشت لا و لاچیان فراوان می با شد که ازعرق آن استفاده می شود .
4 – گزنه – کنار رود خانه و اطراف سولجه و چاله عجوزو ... می روید
5 – اسطا خدوس- سمت راست جاده هنجن به برز می روید .
6 آویشن- محل رویش آن درگردنه انتهای دره ریزنده بعد از اشتراغو می باشد
7- خاکشیر– در اکثر نقاط برز می روید .
8- بادیون- دربعضی از باغات دیده می شود . مانند در مسجد جمعه و...می روید
9 – بابونه -در بعضی باغات مانند گلیان – پل و ...می روید
10- کنگر– که خورشت آن معروف است .دردامنه کوه هیمند و... می روید
11- ریواس– در قدیم درکوه های اطراف لبپشتر و... می رویید.
12- بولاق اوتا -یا علف چشمه کنار چشمه های رود فراوان است در اول بهار ظریف و خوراکی می باشد .
13- پونه- که چندین نوع آن در اطراف جویها می روید .
14- قارنجه – در گندم زارها و زمین های شخم زده شده در اردیبهشت ماه می روید درپختن آش استفاده می شود مخصوصا آش شولی.
15 – سَلمه و مُچه که در بیشتر باغات و کنار کوجه باغها می روید و سبزی آش می باشد مخصوصا آش جو دوغ .
16 – قازی یاقی- در اکثر باغات در بهار می روید که سبزی پلو می باشد .
17 – شیرخِشت - از گیاهی بنام شوره تولید می شود .این گیاه در سرسول بالا فراوان است ولی بعضی از آنها شیر خشت می دهند .
18 – گون در کوه های برزرود فراوان است که از آن کتیرا بدست می آید .
19 – گل ختمی - در بعضی از باغات دیده می شود .
20- خیار ماره–درروی مزار و قدمگاه و دیگر نقات می روید گل خیار مصرف دارویی و خوراکی دارد .
21- بارهنگ -در کنار اکثر جوی ها می روید و در ماه تیر – مرداد فراوان است
22 – پر پیلوک – روی تپه های شنی مانند کوه پل در اوایل بهار برگ آن از خاکهای شنی بیرون می آید که پیاز آن خوراکی است .
23 - اوجلنگ (شنگ ) - در بهار در اکثر زمین ها می روید که خوراکی می باشد .با سرکه یا شربت خوشمزه می شود.
24شاطره – در خاک های نم ناک می روید ترد و شکننده وگلهای قرمز دارد در سینه سرسول بالا ،بالای چاله عجوز دیده می شود
25- اسپرزه - شبیه بارهنگ است بااندکی تفاوت که تشخیص اند دو از یکدیگر مشکل است
26- گل بنفشه-گیاهی است در اول بهار در کنار جوی ها و باغ های پر درخت مثل الی اسون ها می روید
27- پیازچه های صحرایی درتپه های شنی می روید که پیازآن خوراکی است
28– پرسیاوشان در لبپشتر و اطراف چشمه هی کوهستانی ...می روید
29- ضمنا به آسانی می توان با یک دیگ زود پز و یک متر لوله مسی یا آلمینیومی عرق برگ بید – برگ چنار –برگ گردو – خارشتر–گزنه – پونه –نعناع –شاطره – گل سرخ و... تهیه نمود که همه آنها مصرف دارویی دارند
30-تاج ریزی -محل رویش ؟
فرستنده : سید اصغر حسینیان برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید