برزنامه» گنجینه اعضاء » جاذبه های دیدنى روستای برز , این بار محله ما گریند

((جاذبه های دیدنى روستای برز , این بار محله ما گریند))
یکی از پرجمعیت ترین محلهای برز رود محله گریند میباشد که به لحاظ تنوع آب وهوای دارای زمستان سرد و تابستانی معتدل میباشد .
یکی از شاخصهای مردمان این محل که آنانرا از مردمان محلات دیگر متمایز میکند , خصلت صرف زودهنگام شام در ساعتهای اول شب و استراحت نمودن (خوابیدن) جهت آماده شدن برای عبادت صبحگاهی میباشد .
از جلوه های میراث فرهنگی و گردشگری میتوان به حمام قدیمی مسجد و چشمه خونی اشاره کرد که چشم هر بازدیدکننده ای را به خود جلب خود مینماید .
و همچنین این محل به اسامی شهدای همچون شهید اکبر عابدی , شهید حسین صفاری , شهید محمد خادمی مزین گردیده است .
فرستنده : عباس توانگری
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید