اخبار» کمیته معدن کانون » انتخاب وکیل در خصوص امور معدن برز

در آخرین جلسه ای که روز شنبه مورخ 29/7/91 با حضور آقایان: محمد اسماعیلی، علی مسگری، علی معظمی، سعید حاتمی، محمدحسن غفاری و میثم شفیعی تشکیل گردید، قراردادی با حمید حسن زاده به عنوان وکیل امور قضایی و حقوقی برای پیگیری امور معدن برز منعقد گردید.

لازم به توضیح است، آقای حسن زاده قبل از امضای قرارداد، در جلسه ی دادگاه مربوط به امور معدن برز شرکت نموده و پس از دادن گزارش مبسوطی از این دادگاه، راهکارهای پیش رو را نیز ارائه نمودند.
فرستنده : روابط عمومی کانون نواندیشان برز
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید