اخبار» کمیته معدن کانون » دومین گزارش معدن و پاسخ به شبهات مطرح شده توسط دهیار روستا

با سلام خدمت هم ولایتی های عزیز

شاید این اولین باری باشد که در مورد مسائل برز مطالبی به این صورت صریح و شفاف به عموم اهالی محترم ارائه می شود، که البته باید بدانیم برای داشتن برزی بهتر و آبادتر این چیز عجیبی نیست و مردم باید بتوانند که خواسته ها و پیشنهادهای خود را به صورت سازمان یافته و از طریق مجاری صحیح و نهادهای مربوطه اعلام نمایند و  عملکرد مسئولین را به طور شفاف نقادی کنند تا مسئولین نیز در قبال این امر پاسخگو باشند.  این ظرفیت باید در همه ی ما ایجاد شود که به صورت اصولی و قانونی بر سر مسائلی که اختلاف نظر و یا شبهه داریم بحث کنیم و به تفاهم برسیم و کارهای برز را در جهت داشتن محیطی زیبا و آرام تر به پیش ببریم و هیچ گاه این امور مهم را بر روی زمین نگذاریم.

لازم به ذکر می دانم که در این مورد خاص، درست است که روی صحبت ما با دهیار محترم می باشد اما ما صرفا عملکرد ایشان را مورد نقادی قرار داده ایم و هیچ دعوای شخصی با کسی نداریم و این صحبت ها فقط مربوط می شود به حوزه ی کاری در امور برز.(مثل اختلاف نظر در پارلمان ها که به طور صریح از یکدیگر انتقاد می کنند و بعضاً حتی دعوا و جنجال هم می کنند!)

در این گزارشی که هفته ی پیش ارائه شد مسائلی به صورت کاملا شفاف مطرح گردید و این جز برای این نبوده است تا ما بتوانیم مسئله ی پراهمیت معدن را پیگیری نماییم و به جلو ببریم. چیزی که شاید خواسته ی همه ی اهالی برز می باشد. از ابتدا وقتی وارد این مقوله شدیم قرار بر این شد که صحبت ها شفاف گفته شود و واقعیت این است که چنین بحث مهمی جای هیچ تعارف و یا چشم پوشی ای باقی نمی گذارد لذا سعی می کنم مسائلی را که مانع پیشرفت در پیگیری مسئله ی معدن بوده است را به نظر مخاطبان محترم برسانم.
واقعیت امر این است که بنده در کنار اعضای کمیته معدن بسیار تلاش نمودیم تا دهیار محترم را راضی کنیم مثل تمامی دوستانی که در این مسئله ی خطیر در کنار ما هستند با ما همکاری نمایند اما متأسفانه ایشان حتی در کوچکترین مسائل هم در این حوزه، نه تنها که با ما همکاری نکردند بلکه برای ما مانع تراشی هم نموده ند.

دو سال پیش در جلسه ای که در حسینیه ی برز برای بررسی مشکلات برز تشکیل گردید علاوه بر طرح مسائلی مثل دادن بیلان شفاف در مورد کارهای انجام شده )منظور از بیلان کاری شفافیت در خصوص کمک های مردمی، بودجه های دولتی و درآمدهای روستا  وکارهای صورت گرفته می باشد.) ، میزان درآمدهای روستا، بودجه های دولتی اختصاص یافته به  روستا ، سرقت پاتیل قیمتی برز،سیمانی نمودن بند سرسول در مورد مسائل و مشکلات ایجاد شده در رابطه با معدن نیز صحبت شد که تعدادی از افراد حاضر از بنده درخواست نمودند که وکالت در موضوع معدن را بپذیرم  و من هم با این امر موافقت نمودم. با توجه به مشغله های زیاد و آنکه موکل علی الاصول باید در مورد پیگیری امور وکالتی با وکیل خود همکاری نماید تأمین دلیل این مساله را از مسئولین روستا خواستار شدم که همکاری خاصی در این امور انجام نشد و نتیجتاْ پرونده ای هم با توجه به این عدم همکاری در خصوص این دعوا در داد گستری نطنز مطرح نگردید.تامین دلیل یعنی دلایلی که از عمل مجرمانه حاصل می شود را به وسیله بازدید از آن محل ثبت و ضبط نمو د تا درجلسه  دادگاه مورد استفاده  قرار گیرد. ساعات کار معدن، انفجار ایجاد کردن و..... می تواند از مواردی باشد که می توان از تامین دلیل استفاده نمود.

تابستان سال گذشته سرعت کار معدن بیشتر شده بود و این امر باعث نگرانی عده ای از دلسوزان و دوستداران برز گردید. آقای علی معظمی پیشنهاد تشکیل جلسه ای را در این باب دادند و جلسه با حضور اعضای شورای مرکزی کانون نواندیشان و سایر  اعضای کانون،متنفذین و دوستداران برز تشکیل گردید.
در طی برگزاری چندین جلسه، همگی اعضا به این اجماع رسیدند که برای پیگیری این امر باید از راه اصولی و قانونی پا به میدان گذاشت. لذا پس از هم فکری ها ی فراوان قرار بر این شد که برای رسیدن به این مهم باید وکیلی برای پیگیری این کار گرفته شود. و این موضوع به بنده پیشنهاد شد. اینجانب اعلام کردم هر کاری بتوانم انجام می دهم اما من ذکر کردم که برای این کار نیاز به یک وکیل غیربومیاست که هم حرف و حدیث کمتری داشته باشد و هم با پرداخت هزینه به وکیل بتوانیم پاسخگو بودن او را ضمانت کنیم. و بعد از کسانی که در جلسه حاضر بودند خواسته شد که اگر وکیل توانمندی را می شناسند معرفی نمایند.

جلسه ی بعدی هم در این باره در برز تشکیل گردید که آقای عبدالباقی و آقای صدری اسماعیلی حضور داشتند و در جریان کارها قرار گرفتند. پس از آن جلسه ای در تهران برگزار گردید و کسانی که در آن شرکت داشتند نیمی از هزینه های حق الوکاله را پرداخت نمودند. (6 میلیون تومان)
اسامی افرادی که هزینه های اولیه ی حق الوکاله را پرداخت نموده اند:

1.    عباس سلیمانی                                                 10000000 ریال
2,علیرضا حبیب اللهی                                                6000000  ریال

3.   علی میرزایی                                                       5000000ریال                    
4.    محمد اسماعیلی                                                5000000   ریال
5.    علیرضا کاظم بیگی                                               5000000   ریال 
6.    محمد حسین غفاری                                            5000000   ریال
7.    علی مسگری                                                     5000000   ریال
8.    ولی اله مشهدی                                                 5000000   ریال
9.    علی معظمی                                                      5000000   ریال
10.    مهرداد میرزاباقری                                                5000000   ریال
11.    سامان برزی                                                       5000000    ریال
12.    محمدرضا باقی زاده                                            3000000   ریال
13.    مجتبی معظمی                                                2000000  ریال
14.    سعید میرزاباقری                                              2000000   ریال
15.    حسن حسینی                                                  1000000    ریال
16.    کمال میرزاباقری                                                500000     ریال

جمع: 69500000 ریال    

لازم به ذکر است که اینجانب نیز به صورت تبرعی در کنار وکیل منتخب هر کاری که توانسته ام انجام داده ام و می دهم و چندین بار برای این امر به نطنز و اصفهان مراجعه کرده ام.

توضیحات مختصری در باب عدم همکاری دهیار در پرونده معدن

هیچ گاه برخورد زننده دهیار را هنگامی که همراه با آقای علی مسگری برای امضای وکالت نامه در روز عاشورا به در منزلشان مراجعه نمودیم را فراموش نمی کنم. و آقای مسگری گفت: "نباید اینجا می آمدیم." هرچند همان روز از طریق آقای حاج رضا عبدالباقی وکالت نامه امضا شد. چرا که در همان روز به آقای عبدالباقی، عضو محترم شورای روستا گفتم که ما در مقابل مردم و هزینه ای که متقبل شده اند وظیفه و دینی داریم و باید کار را به جلو ببریم و این کارشکنی ها باعث سوء استفاده آقای گودرزی (معدندار) می شود. اگر این کار انجام نشود و وکالت نامه امضا نشود ظهر عاشورا این مطلب را با مردم در میان خوهم گذاشت که ایشان گفتند من این مسئله را حل می کنم و امضای دهیار را می گیرم. بنا به توصیه ی ایشان بود که بعد از ظهر عاشورا با آقای علی مسگری به در منزل آقای  دهیار مراجعه نمودیم که با برخورد سرد و زننده ایشان مواجه شدیم که در ادامه با توصیه ی آقای رضا عبدالباقی وکالت نامه به امضای دهیار محترم رسید. پس از آن آقای حسن زاده (وکیل منتخب) با وکالت نامه امضا شده جهت ثبت شکایت به نطنز مراجعت می نمایند که از او حکم پرسنلی دهیار را می خواهند و ایشان از دهیار محترم کپی حکم دهیاری را درخواست می کنند که با جواب های سربالا مواجه می شوند. در چندین تماس، ایشان موفق به گرفتن کپی حکم نمی شوند که پس از آن این مطلب را به بنده منتقل نمودند که حاج رضا عبدالباقی را در جریان قرار دادم که ایشان گفتند با آقای صدری اسماعیلی نیاز به صحبت نیست، حکمی را به شما نخواهد داد. پس مجبور شدیم وکالت نامه ای را با امضا و مهر شورا به دادگاه ارائه دهیم و این دادخواست به ثبت هم رسیده اما سؤال اینجاست که این همه کارشکنی برای چه و برای که ؟؟!!

لازم به توضیح است که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به سازمان های مردم نهاد،بر اساس ماده 16 این آیین نامه، سازمان های مردم نهاد (سمن) حق دارند در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند.
اما ما از باب اتحاد و احترام به مسئولین روستا، می خواستیم دادخواست و شکوائیه را با نظر و امضای دهیار داشته باشیم که به نظر می رسد سر همکاری با ما را ندارند.
در بالا برخی مطالبی که دهیار محترم در جوابیه خود گفته بودند را روشن ساختم،حال می خواهم به دیگر گفته های ایشان که در جوابیه ی خود مطرح نمودند، به تفکیک پاسخ دهم:

1.    ایشان ذکر کردند که این گزارشی که نوشته شده نظر شخصی بنده می باشد در حالیکه در بالا ذکر کردم که این تصمیم (انتخاب وکیل) با اجماع نظر حاضرین گرفته شد و قرار بر این شد که وکیل گزارش خود را کاملاً شفاف ارائه دهد و ما هم بدون هیچ سانسور و تعارفی در سایت برای مردم ارائه نماییم.آیا اینکه افراد حاضر در جلسه مربوط به کارگروه معدن حاضر شده اند و هزینه های انتخاب وکیل را تأمین نمایند یک کار فردی است؟
 اما  این سؤال پیش می آید که جناب آقای دهیار محترم، شما به چه حقی در مورد مسئله ی به این مهمی که مشکلات ناشی از آن تمامی برزی ها را آزرده خاطر کرده است به صورت فردی و بدون هیچ مشورتی تصمیم گیری کرده اید؟!
به نظر می رسد شما برای اینکه اذهان عمومی اهالی برز را از این موضوع منحرف نمایید به جای ارائه ی مستندات و دلایل محکم دست به مغالطه گری می زنید! شما ذکر کردید که بنده نظر شخصی خودم را در کانون نواندیشان اعمال می کنم و افرادی که در ابتدا با شور و شوق به عضویت کانون درآمده بودند دیگر حاضر به همکاری با کانون نمی باشند...!!
اینکه کارگروهی تحت عنوان "کارگروه معدن" با حضور قریب به 30 نفر تشکیل می گردد و همه علی رغم مشکلات فراوان در این زندگی شهری و پر د غدغه، برای حل این مشکل گرد هم آمدند و حاضر به کمک مالی شده اند،برگزاری سالانه مسابقات ورزشی با حضور فعال همه برزی ها،مراسم پاکسازی روستا در عید فطر و احیای برخی سنت های قدیمی و اجرای آن ها و و و.... این یعنی کار شخصی؟! این یعنی جوانان دیگر در کانون حضور فعال ندارند؟! آیا این جز فرافکنی و منحرف کردن ذهن اهالی روستا نیست !
به جای اینکه شما در کنار جوانان به پیشبرد کارها کمک کنید خودتان را در مقابل آنها قرار داده و صورت مسأله راپاک می کنید.

2.    ایشان در جایی دیگر ذکر کردند: "که من با وکلای کارکشته صحبت کردم و آن ها معتقدند که با پیگیری قضایی این پرونده کاری از پیش نمی برد و هدر دادن پول است" و جایی دیگر ذکر کردند: "شما تا الان چرا نتوانسته اید حتی یک ساعت جلوی کار معدن را بگیرید"
دهیار محترم، در ابتداخواهشی که از شما داریم این است که لطفاً آن وکلای کارکشته و برجسته را که می شناسید و با آن ها صحبت کرده اید را به کمیته معدن کانون معرفی نمایید تا بتوانیم از دانش حقوقی ایشان استفاده نماییم. اما سؤال اینجاست اگر آقای گودرزی که شما سنگ او را به سینه می زنید تخلفی نداشته و ندارد و موجبات شکایت از او فراهم نیست و کار ما هدر دادن پول است، پس چرا دادگاه محترم برای او قرار مجرمیت صادر می نماید. هر چند ما در بدو امر با عزیزان دلسوز و خیر که در راه با ما همقدم بوده و هستند گفتیم ما نتیجه ی خاصی را پیش بینی نمی کنیم اما معتقد هستیم راهکار قانونی برای ما وجود دارد تا به امید پروردگار بتوانیم به نتیجه برسیم.
در جلسات برگزارشده و  هم چنین خبرهایی که از طرف کمیته ی معدن در سایت قرار داده شد گفته شده است که کسب نتیجه در این پرونده، منوط به متوقف کردن کار معدن نیست. تمامی دوستانی که در کمیته ی معدن هستند یا اینکه گزارشات آن را پیگیری می کنند می دانند که ما به اتفاق یکدیگر چند هدف را برای پیگیری کار معدن تبیین کردیم. قطعاً هدف اول متوقف کردن کار معدن است اما ما هم می دانیم که رسیدن به این هدف کار بسیار مشکل و زمان بری می باشد. اما از کنار این هدفگذاری می توانیم به نتایجی برسیم که حداقل بتواند بخش قابل توجهی از خسارات وارد شده به روستا را جبران نماید یا اینکه حداقل به آن ها اجازه ندهیم تا از نمای تخته سرکل که روبه برز است سنگبرداری کنند و منظره ی آن را از اینی که هست خرابتر کنند.
در ادامه باید بگویم شما با چه اجازه  و با چه حقی در این مورد مهم به تنهایی تصمیم گرفتید و هیچ مشورتی با اهالی روستا انجام ندادید و در جواب فقط می گویید که "من 5 میلیون تومان گرفته ام و خرج روستا کرده ام"! سؤال دیگری که دارم اصلا این رقمی که شما دریافت کردید بابت چه چیزی است ؟ اینکه معدنداران کل کوه های برز را تخریب کنند و کامیون کامیون سنگ ها(تخمین زده شده که هر کامیون سنگ بین 50 تا 100میلیون تومان ارزش مادی دارد.) را بار بزنند و بابت همه ی آن ها تنها 5 میلیون تومان نصیب روستا گردد. و ما تنها بنشینیم و نگاه کنیم که سرمایه های آبا اجدادی ما را چطور به تاراج می برند.
آیا برداشت چند ساله سنگ از معدن برز را می توان با 5 میلیون تومان مصالحه کرد ؟
حال که حمیتی بین اهالی روستا برای این حل موضوع ایجاد شده است شما بعنوان دهیاربه جای همکاری و همدلی با دیگران، مرتبا فضای منفی ایجاد می کنید و می گویید که این فعالیت ها به هیچ جایی نمی رسد! اصلا بر فرض محال فکر کنیم به هیچ جایی هم نمی رسد،این برای شما چه عایدی دارد؟ این جمعیتی که برای پیگیری قضایی این موضوع هزینه کرده اند خود انسان های تحصیل کرده و با تجربه ای هستند و به همه ی امور واقف هستند.در ضمن ما که بودجه ی روستا را صرف گرفتن وکیل و پیگیری پرونده نکرده ایم که شما بخواهید نگران آن باشید.
اگر ما در اینجا سستی و اهمال به خرج دهیم برای فرزندان برز و نسل آینده چه جوابی داریم که بدهیم ؟!
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل                          که گر مراد نیابی به حد وسع بکوشی
در ضمن شما چه ساز و کاری برای مبالغی که از آقای گودرزی دریافت می کنید در نظر گرفته اید که همه ی برزی ها در جریان این امور باشند ؟
به علاوه من نمی دانم که گرفتن وکیل توسط عده ای از دوستداران برز چه ضرر و زیانی برای شما و منصب شما در پی دارد که این گونه با آن مخالفت می وزید ؟ مگر شما در برخی پرونده های روستا از وکیل استفاده ننموده اید ؟ مگر از بودجه ی روستا هزینه ی حق الوکاله را نداده اید ؟ چرا در اینجا که نه بار مالی برای شما و نه برای روستا دارد ولی موضوعی حیاتی و سرنوشت ساز برای برز است به طور شبهه آمیز عمل می نمایید ؟

3.    کمیته معدن بیش از 4 جلسه در تهران برگزار کرده است و دهیار هم برای آن جلسات دعوت شدند ولی در هیچ یک از این جلسات شرکت نکردند و هم چنین آقای حسن زاده (وکیل منتخب) چندین بار برای دیدار با ایشان در تهران و نطنز تماس گرفتند و دهیار هربار به بهانه ای سر قرار حاضر نشدند.اما ایشان پس از مدتی تماس گرفتند و گفتند که: "شماره پرونده را بدهید برای پیگیری"! این چه معنی ای می تواند داشته باشد وقتی که ایشان با طرح دعوای این پرونده مخالف بودند و هستند حال بخواهند که شماره ی پرونده را بگیرند و آن را پیگیری نمایند!!
اینکه بنده در گزارش کانون نوشته بودم که برخی مسائل محرمانه است به همین موضوع بازمی گشت. بدین معنی که ممکن است ایشان با در دست داشتن اطلاعات موجود در پرونده، آن ها را به گوش معدندار برسانند و وی با کسب این اطلاعات ، اقدامات پیش دستانه ای را انجام دهد.

4.     دوسال پیش وکالت نامه ای که شما با اکراه امضا نمودید و سپس از شما برای تأمین دلیل کمک خواسته شد ،هیچ همکاری ای انجام ندادید، آن وکالتنامه بلااستفاده ماند و ما زمان را از دست دادیم تا اینکه از طرف حاج رضا عبدالباقی شکایتی ارائه شد و بنده در همان پرونده اعلام وکالت نمودم وهمان پرونده  با وکالت در توکیل (وکالت در توکیل یعنی یک وکیل به نمایندگی از وکیل دیگر می تواند در دادگاه حاضر شود) به آقای حسن زاده داده شد و در جریان است، که منجر به صدور قرار مجرمیت توسط دادستان محترم گردیده است. اگر به شما بود که بایستی آقای حسن زاده 5 ماه پس از انعقاد قرارداد با کانون امضای شما را رؤیت می کرد!

5.    بنا به گفته های شما از بنده و آقای حسن زاده سؤال نموده اید که: "مستندات و مدارک شما برای طرح دعوا چیست ؟"
اولاً شما هیچ بار در این مورد با بنده صحبت ننموده اید و در بحث معدن از بدو امر مخالف بوده و هستید که عده ای بیایند و کاری انجام دهند. شما حتی جواب تلفن های بنده و وکیل پرونده را هیچ وقت به درستی نداده اید، چه برسد که از مستندات و مدارک صحبت به عمل بیاید!
عرایضم را با طرح سؤالات زیر به پایان می رسانم:
-    آیا سلامت اهالی، مناظر و طبیعت برز قابل فروش است ؟
-    اگر این کوه ها را از برز بگیرند چه چیزی از برز باقی می ماند ؟
-    آیا به این نکته توجه نموده اید که چشمه های اطراف معدن همه خشک شده اند ؟
-    آیا به این نکته دقت داشته اید که وحوش از برز متواری شده اند و آیا می دانید که معدندار و ایادی او با اسلحه وحوش برز را شکار می کنند ؟
-    آیا می دانید اگر اندک سیلی بیاید همه ضایعات سنگ های معدن را که در دره های منتهی به روستا تل انبار شده  در باغ های برز به جا خواهد گذاشت و باعث خشک شد ن درختان و ایجاد خسارات خواهد گردید ؟
-    آیا می دانید که گرد و غبار حاصل از معدن که توسط مراجع قضایی هم تأیید گردیده سرطان زا می باشد ؟
-    سخن این است که وقتی متجاوزین به برز (با کندن کوه های تخته سرکل برز)، اینگونه باعث سلب آسایش و سلامت ما می شوند آیا نباید به این موضوع دقت کرد و در جهت رفع این معضل حرکت نمود ؟
-    آیا باید بگوییم چون معدندار مجوز دارد پس بنشینیم و صاف شدن کوه های برز را نظاره گر باشیم ؟
حرکت آن ها ادامه دار است و آن ها کوه های دیگر را نیز در مراحل بعد تخریب خواهند کرد تا سنگ هایش را ببرند و ما باید شاهد این تخریب و حتی در نهایت شاهد تغییر در آب و هوای برز نیز باشیم.
درد داشتن بهتر از بی دردی و بی تفاوتی است. قطعا راهکار لازم برای جلوگیری از این حرکت افسار گسیخته وجود دارد.باید بدانیم اگر بخواهیم برزی بهتر و با آرامش و آسایش بیشتر داشته باشیم باید در امور آن مشارکت کنیم تا مسئولین همیشه بدانند چشمان اهالی روستا مرتبا ناظر بر کار آن هاست و آن ها هم بتوانند در سایه ی حمایت مادی و معنوی مردم به بهترین نحو به روستا خدمت نمایند.

میثم شفیعی
دبیرکانون نواندیشان برزرود
7 اردیبهشت 1392

فرستنده : میثم شفیعی برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
حمیدرضا اسدزاده برزی - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ۱۲:۱۷
با سلام به هم ولایتی های عزی
ز و عرض ادب و احترام به آقا میثم بزگوار
گزارش شما را خواندم و باعث تاسف وتاثر فراوان است که ما بجای اینکه برای حل مشکلات راه حلی محکمه پسند بیابیم مثل همیشه اسیر حاشیه ها شویم
و انقدر غرق در حاشیه شویم و فرصت سوزی کنیم که دیگر آه وحسرتش برایمان بماند
و بقول معروف تا بیاییم اسلحه رو ببندیم جنگ تمام شده باشه

و یک روستا داشته باشیم و هزار مشکل زیست محیطی و غیره .....
من بعوان یک عضو کوچک از برز میگویم حال که همه دوستار برز زیبا و خوش آب هوا هستند و خواستار جای برای فرار از زندگی ماشینی شهری هستند پس باید ..
1- مسایل شخصی و حب وبغض های فردی را فدای اهداف جمعی کنیم و گذشت داشته باشیم
2- مسئولین روستا که هدفشان خدمت به مردم هست راحت و شفاف به مردم گزارش دهند تا همگان در جریان امور قرار گیرند تا شبهات از بین برود و خدای نکرده کس هم سو استفاده نکند
3-حتما از وکیل بومی برای مشکلات استفاده شود چون دلسوز تر است (البته نباید بدون حق الوکاله باشد)
و در پایان وظیفه خود دانسته و تقدیر وتشکر میکنم از کسانی که در برز از قدیم تا حال مسولیتی داشته یا نداشته ولی در جهت عمران وآبادی برز قدم برداشته اند مانند مرحوم میرزا ماشاا.. مرحوم آقا شمس و خیلی دیگر از بزرگان برز که به گردن حقیر حق دارند
به عمل آورم
اگر نبود زحمات پشینیان ما این شکوه و عظمت برز را العان نداشتیم و برز هم مانند خیلی از روستا های دیگر به ویرانهای تبدیل می شد پس چارهای باید جست قبل از آنکه دیر شود
سید حامد حسینیان برزی - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ۱۱:۲۳
ممنون از آقای اسدزاده با نظر خوبشان
سید مهدی حسینی برزی - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ۲۲:۱۹
باسلام ضمن تشکر از آقای اسدزاده که در این مورد مهم اظهار نظر فرمودند از دوستان دیگر که در این مورد صاحب نظر هستند توقع میرود اظهار نظر نمایند حقیر چند مورد را به اختصار عرض میکنم:
برز متعلق به همه برزی هاست و سند شش دانگ بنام کسی صادر نشده که به هر طریق بخواهد آینده برز را به چالش بکشد
معدن در هر جا هم دارای فواید است و هم دارای معایب لذا ما باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و از هر حرکتی که امید توقف این کار را به همراه دارد حمایت کنیم ولی از هرگونه حب و بغض و خصومت جدا پرهیز نماییم و اما فواید معدن تاکنون برای برز نبوده و صرفا از معایب آن به ما رسیده از بین بردن منظره زیبای تخته سرکل نابودی منابع طبیعی تهدید جسمانی اهالی و ایجاد اختلاف بین عزیزان همشهری از دست آوردهای این معدن لعنتی میباشد کوتاه آمدن در برابر این کار را به صلاح نمیدانم لذا پیگیری این موضوع تا تحقق خواسته بحق اهالی که باید از سود این معدن نیز بهره ببرند ضروری بنظر میرسد به نوبه خود از دوستانی که دلسوزانه پیگیر این قضیه هستند و با کمکهای بیدریغ خود گام برداشته اند صمیمانه تشکر میکنم ما همه باید قدردان هم باشیم و با همدلی و اتحاد منافع برز را بر منافع فردی مقدم بداریم با تقدیم احترام.