معرفی برز» آثار تاریخی » حسینیه بنی فاطمه

در سمت شمال جاده آسفالته برز به ابیانه، در انتهای کوچه ای تقریباً شمالی و جنوبی، ساختمانی دو طبقه و نوساز به ابعاد 5/18*22 متر دیده می شود که قسمت پایین شامل دو قسمت شرقی و غربی است. بخش شرقی به صورت انباری و غربی آن مح0ل نگهداری نخل های چوبی است. بین این دو قسمت پله کانی است که با پانزده پله سیمانی و سه پاگرد به طبقه دوم می رسد که شامل سالنی بزرگ به ابعاد داخلی 18*80/12 متر است. این ساختمان رو به جنوب دارد. تمامی آن آجریو از یک در بزرگ ورودی در وسط و چهار پنجره آهنی در طرفین تشکیل شده است. اطراف در ورودی را کتیبه کاشی ده سانتی متری بطور کمربندی پوشش داده که در متن آن سوره اعلی به خط ثلث سفید در زمینه آبی نوشته شده است. در این کتیبه قبل از شروع  سوره اعلی دریک حاشیه گل و بوته به خط سفید، جمله «معمار حسین چهرزاد برزی» و در انتهای کتیبه نیز در حاشیه دیگری جمله «اتمام بنا 1353»  خوانده می‌شود.

در بالای در ورودی، کمی بالاتر از کتیبه قرآنی در متن کاشی، جمله «حسینیه بنی فاطمه برز» دیده می شود.
قسمتی از بخش شمالی داخل سالن را برای استفاده بانوان به صورت دو طبقه در آوردند. که ورودی جداگانه ای دارد.
درشرق و غرب این سالن نقش طاقنمای تزیینی دیده می شود. حسینیه دارای سه ورودی جنوبی، شمالی و غربی است که ورودی شمالی ویژه بانوان است.

از تزیینات داخلی حسینیه علاوه بر منبر هفت پله آهنی یک علامت (کُتل) شش شاخه است که در متن آن اسامی الله و معصومین کنده کاری شده و در کنار حسینیه قرار دارد.


منبع : میراث فرهنگی نطنز نگارش سیدحسین اعظم واقفی، ناشر انجمن میراث فرهنگی نطنز
فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
وحید خادمی برزی - ۱۵ آبان ۱۳۸۹ ۱۵:۵۴
امیدوارم
محقق گرام
تحقیقی نیز در ارتباط با اشخاص یا شخص واقف مکان انجام دهند .