معرفی برز» اسناد تاریخی » حکم وزارت قورچیان میرزا محمد صادق، صادره توسط شاه طهماسب دوم، مورخ جمادی الثانی سال 1136 هجری قمری

متن حکم:
شاه صفی الدین اسحاق (قدس سره العزیر)
[محل مهر با سجع بسم الله الرحمن الرحیم بنده شاه ولایت طهماسب ثانی]
مقرب الحاقانی حکم جهان مطاع شد، آن که چون از اوان طلوع صبح صادق این دولت خداداد و سطوع نیر جهان افروز این سلطنت قوی بنیاد مدام بندگان قدیم الخدمه، اخلاص فرجام و غلامزادگان راسخ العقیده عبودیت التزام این دربار، سپهر احتشام در خور حال نصیبه باب مراحم بی زوال و آن رهگذر کامیاب حصول هر گونه مقاصد و آمال بوده اند. نواب کامیاب همایون ما نیز اقتفا به آثاری آبای مرحمت شعار، آنان را که از زمره خانواده طیبه رسالت و امامت و از جمله دوده مبارکه نبوت و ولایت بوده ابا عن جد سر رشته اخلاص و عقیدت خود را به خدمت مدام مضبوط و خلفا عن سلف افراد عبودیت خویش را به اتصال بندگی مستدام مربوط و از فرط خلوص چنان خامهسان در طریق راستی به سر دویوده و خدمت این دودمان عمیم الاحسان را به جان و دل خریده باشند بمراحم بلیغ نوازش و حقوق خدمت آبا و اجدادشان را گزارش می فرماییم مصداق این سیاق صدق لسان صورت احوال سیادت و وزارت و صدارت پناه نجابت و عزت و عوالی دستگاه نتیجه‌السادات و النجباءالعظام شمساً للسیاده و الوزاره و النجابه و المعالی میرزا محمد صادق نواده مرحوم میرزا محمد باقر وزیر سابق قورچیان، عظام است که مرحوم سید جمال‌الدین جد اعلای انو از جمله مریدان مقبول الخدمه سلطان الاولیاء و برهان الاتقیا بوده و از راه کمال قرب و محرومیت در خدمت آن جنب منزلت حسب الوصیه آن برهان الاولیاء به تدفین و تکفین آن اعلیحضرت قیام نموده و از اوان طلوع آفتاب دولت این خانواده ابدبنیان الی الآن همیشه نسلاً بعد نسل در این دودمان عمیم الحسان بخدمت وزارت قورچیان عظام و سایر خدمات شایان سرافراز بین الامثال ممتاز بوده اند و خود نیز از اوان ریعان ریحان جوانی الی یومنا هذا قلم وار کمر خدمتگزاری بر میان جان استوار بسته و نخل برومند احوالش مثمر اثمار شایستگی و کاردانی گشته، لهذا شمه ای از شفقت و احسان بی قرنیه شاهی و شر ذمه از مرحمت و امتنان دیرینه پادشاهی شامل خال مشارالیه فرموده از ابتدا یک ماهه توشقان ئیل مشارالیه را به رتبه منصب ارجمند وزارت قورچیان عظام سرافراز و آنچه بهر جهت از مواجب و رسوم در ازای خدمت مزبور در وحه وزرای قورچی مقرر بوده به دستور در وجه مومی الیه عنایت و مرحمت فرمودیم که حسب الواقع به خدمت مزبور و لوازم و مراسم آن قیام و اقدام نموده، دقیقه فوت و فروگذاشت ننماید و در هر باب حسن خدمت خود را ظاهر سازد.
مستوفی و کتاب سرکار مذبور و یز باشیان و یساولیان شما و یساولان قور و قورچیان وزارت و سیادت رضوان پناه مشارالیه را وزیر بالاستقلال و الانفراد سرکار مزبور دانسته، لوازم خدمت مذکور را مخصوص او شناسند و دیگری را در امر مزبور با او شریک و سهیم ندانند، و ارقام و احکام ملازمت و تیول و همه ساله و تنخواه خود را موافق دستور به مهر او رسانند. مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی رقم اینعطیه را در دفاتر خلود ثبت نموده، از شایبه تغییر مصون و محروس شناسند.

جمادی الثانی سنه 1136
در پشت این حکم جمله زیر مندرج است:
هو حسب الامر الاعلی از قرار متن شرافت و وزارت و شوکت و اقبال پناه عظمت و حشمت و اجلال دستگاه رکن اعظم دولت ابد توامان … دولتخواه و مخلص بلا اشتباه عالیجاهی اعتضاد السلطنه البهیه السلطانیه آصفی هی اعتمادالدوله العلیه المالیه الماهیه
[محل مهر چهار گوش با سجع من احب احسین احب الله]
محل مهر بیضی با سجع ناخوانا
ثبت دفتر بصیر دیوان اعلی
محل مهر سجع ناخوانا ثبت دفتر …        محل مهر با سجع ناخوانا. ثبت دفتر … شد.
محل مهر سجع ناخوانا ثبت دفتر سرخطی
[مهر مربع شکل با سجع لااله الاالله المک حق المبین عبده حسین علی]

منبع : میراث فرهنگی نطنز نگارش سیدحسین اعظم واقفی، ناشر انجمن میراث فرهنگی نطنز

فرستنده : مدیر سایت برزرود
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید محسن ضیاء برزی - ۱۶ آذر ۱۳۹۰ ۱۶:۳۲
خیلی زبونشون سخته ادم قاطی میکنه میخونه
سید مهدی حسینی برزی - ۰۱ دى ۱۳۹۰ ۰۷:۵۵
نگارش ایشان قابل تحسین است اگر من نمی فهمم باید در برابر عظمت ایشان سر تعظیم فرود بیاورم و این کار را هم می کنم
راحله غفارپور برزی - ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۳۸
ادبیات فارس و متون نظم ونثر {20}