» واژگان برز

همه | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

زبون کــل

۲۳ آبان ۱۳۹۱
 [ ز َ ک ُ ]  روان نبودن گفتگو ، بیان نکردن حرفی ، این اصطلاح بیشتر زمانی بکار میرود که شخص به دلایل خاصی از بیان موضوعی طفره میرود یا از روی احترام یا اکراه ادامه مطلب

زنجره

۲۳ آبان ۱۳۹۱
[ ز َ ج َ ر َ ]  نام حشره ای با صدای خاص ، جیرجیرک . ادامه مطلب

زور

۱۶ مهر ۱۳۸۹ [ ۱نظر ثبت شده ]
[ ز َ و َ ] دهان ؛ البته این کلمه جنبه ی مثبت ندارد و در تداول عامیانه در هنگام دشنام دادن به کار برده می شود. مثلاً می گویند :شور کوبَن زَوَرِتو. ادامه مطلب

زردآلو پزِ

۳۰ شهريور ۱۳۸۹ [ ۶نظر ثبت شده ]
نوعی سوسک که در فصل رسیدن زردآلو بیشتر به چشم می آید. ادامه مطلب

زووِه کردن

۱۵ امرداد ۱۳۸۹
[ ز ُ ] سوراخ شدن قسمتی از زمین کشاورزی و نفوذ آب از آن سوراخ به زمین های پایین دست ادامه مطلب