واژگان برز » ریق

ریخ ، اسهال گوسفند ، وقتی گوسقند گیاهی تلخ می خورد پشگل آن بصورت اسهال روان میشود که می گویند حیون ریق افتاده .
فرستنده : سید عباس سجادزاده برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
مژده دهقانی برزی - ۰۸ دى ۱۳۹۲ ۱۹:۰۸
(: