واژگان برز » پیش پالونه

[ ل ُ ن ِ ] قسمت جلو پالون ، مانعی که برای جلو گیری از پرت شدن شخص استفاده کننده از مَرکب یا حفظ وسایل روی چهار پا در زمان حرکت خصوصاً در محلهای شیب دار .
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید محمد سجادزاده برزی - ۱۶ آذر ۱۳۹۰ ۲۱:۵۷
باسلام ...
جدیداً جلو داشبرد هم گفته میشه