واژگان برز » لول

[ لُ ] صندوق چوبی مکعبی، به شکل ذوزنقه که در اندازه های مختلف از 80 سانت تا 1.20 متر ارتفاع و با قاعدی حدوداً 50 سانتیمتر مکعب ساخته شده ، که سطح قاعده کوچکتر در پایین قرار میگیرد با چهار پایه کوچک ،  سطح قاعده بزرگتر به طرف بالا قرار گرفته است .

فضای داخلی آن محل قرار دادن انواع میوه می باشد که در فصل پاییز کارایی زیادی دارد ، برای جابجا کردن آن بصورت جفت بر روی الاغ یا قاطر نصب می شود .

 

فرستنده : شهاب غفاری
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید