واژگان برز » لساقن

[ ل ِ ق َ ] انسان پی گیر و سمج را گویند.
فرستنده : زینت سادات حسینیان برزى
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
میثم شفیعی برزی - ۱۷ شهريور ۱۳۸۹ ۱۷:۲۲
انقد لساقنی نکن