واژگان برز » لاو دادن

 هدر دادن
فرستنده : سید مرتضی(مسعود) آقامیری برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
اکبر چهرزاد - ۱۴ شهريور ۱۳۸۹ ۲۲:۵۲
از دست دادن ، فاش کردن ، بر مَلاکردن
سید حامد حسینیان برزی - ۱۵ شهريور ۱۳۸۹ ۱۵:۳۲
کجا مثلا این کلمه استفاده میشه ؟
سمانه اسماعیلی برزی - ۰۴ امرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۳۹
لاو دادن همون لو دادنه خودمونه مثلا میرم پاسگاه لاوت میدم یا پول و لاو دادی یا هدر دادی