واژگان برز » لک و لوور

[ ل َ ] وقتی فردی از مساله ای ناراحت می شود وحالت صورتش عوض می شود.(لوور همان لب)
فرستنده : سید مرتضی(مسعود) آقامیری برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
راحله بزرگی برزی - ۱۷ مهر ۱۳۸۹ ۱۵:۲۵
یعنی اینجوری:(