واژگان برز » کهِه کهِه

[ ک ُ ه ِ ک ُ ] وقتی صدای سرفه از حالت هُکّو هُکّ در اثر تشدید بیماری روبه بدتر شدن برود، سرفه بسیار ضعیف و با درد و ناراحتی شدید بیمار همراه می شود که در اصطلاح می گویند شخص به کُهِه کُهِه افتاده .
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید